Bộ Y tế ban hành giá xét nghiệm COVID-19 mới: Giảm 30% so với trước

Bộ Y tế ban hành giá xét nghiệm COVID-19 mới: Giảm 30% so với trướcTheo thông tư mới của Bộ Y tế có hiệu lực từ 21/2, mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành.Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 21/2 này, chi phí trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành. Cụ

Theo thông tư mới của Bộ Y tế có hiệu lực từ 21/2, mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành.Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 21/2 này, chi phí trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành. Cụ thể:

Bộ Y tế ban hành giá xét nghiệm COVID-19 mới: Giảm 30% so với trước

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc khuôn khổ thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn gồm mức giá trực tiếp và giá tiền lương cộng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Theo BS Trường cao đẳng dược Sài Gòn, trong đó, tầm giá theo quy định hiện hành ở Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy chi phí mới sẽ giảm khoảng 30% so với giá đang thực hiện.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn, Bộ Y tế quy định, giá dịch vụ bao gồm giá tiền trực tiếp và mức giá tiền lương cùng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng công nghệ Realtime RT-PCR (mẫu đơn), mức thanh toán tối đa ko quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Trường hợp gộp mẫu, giá dịch vụ bao gồm giá tiền trực tiếp và chi phí tiền lương cộng giá thành sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định, trong ấy sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa ko vượt quá giá tiền xét nghiệm gộp dòng quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và những bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc những Bộ, cơ quan trung ương và những cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng: giá thành thực hành theo quy định như trên.

Một số hướng dẫn về tính sổ giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu bệnh phẩm sang cơ sở y tế khác đủ điều kiện thực hành xét nghiệm:

Thông tư mới Bộ Y tế cũng quy định đối với nhóm thuộc khuôn khổ thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế thì thực hiện thanh toán đối với trường hợp chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Theo các bác sĩ giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế sẽ tính theo giá tiền dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của tổ chức thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Thông tư này và chi phí sinh phẩm xét nghiệm của tổ chức thực hiện xét nghiệm theo quy định của luật pháp về đấu thầu.

Bộ Y tế ban hành giá xét nghiệm COVID-19 mới: Giảm 30% so với trước

Trường hợp việc lấy mẫu hoặc thực hiện xét nghiệm có sử dụng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng, chống dịch do ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc được những cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ, cấp ko thu tiền thì cơ sở y tế của Nhà nước buộc phải trừ giá tiền vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được tài trợ khi thu của người tiêu dùng dịch vụ, khi thanh toán, quyết toán của cơ quan bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn mức giá tối đa quy định tại Thông tư này, cơ sở y tế của Nhà nước được quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị và không được thu của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng quy định, trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm để phát hiện mẫu dương tính thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo từng trường hợp cụ thể bảo đảm nguyên tắc không trùng lặp về chi phí đã thực hiện.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop