Cấm phân biệt Đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng năm 2019

Cấm phân biệt Đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng năm 2019Nội dung này đã được quy định chính thực tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước

Nội dung này đã được quy định chính thực tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước

Trước đây, luôn có sự phân biệt về đại học chính quy và tại chức trong tuyển dụng

Trước đây, luôn có sự phân biệt về đại học chính quy và tại chức trong tuyển dụng

Theo ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, đại học hệ chính qui là hệ đào tạo tập trung dành cho các thí sinh đạt kết quả tốt nhất ở các kỳ thi tuyển sinh chính thức hằng năm của các trường đại học trên toàn quốc. Các học sinh này phải tham gia thi và đỗ vào một trường đại học nào đó.

Trong khi đó đào tạo tại chức là loại hình đào tạo dành cho đại đa số người vừa học vừa làm để hoàn thiện kiến thức chuyên môn hoặc muốn học thêm một ngành khác với ngành mình đang làm, bằng được cấp là bằng tại chức.

Trước đây, luôn có sự phân biệt về đại học chính quy và tại chức trong tuyển dụng. Tuy nhiên, năm 2019 đã có văn bản về cấm phân biệt đại học chính quy và tại chức trong tuyển dụng. Nội dung này đã được quy định chính thức tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức 2008.

Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức 2008 nhưng không được trái với quy định của pháp luật, nghĩa là không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.

Đối với đăng ký dự tuyển viên chức thì Nghị định 161/2018 cũng có quy định tương tự là: Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật viên chức 2010 được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật viên chức 2010 nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

Tuy nhiên, xã hội vẫn có sự lo lắng về chất lượng đào tạo của hệ đào tạo ĐH chính quy với các hệ đào tạo khác. Vì vậy, Luật Giáo dục ĐH quy định không phân biệt về giá trị văn bằng do có các hình thức đào tạo thì ngành Giáo dục cũng cần có sự kiểm soát chặt chẽ hoạt động tuyển sinh, giảng dạy, thi cử của các loại hình này để có sự uốn nắn kịp thời.

Trước những lo ngại những vấn đề tới tiêu cực có thể phát sinh khi văn bằng đào tạo chính quy và tại chức như nhau, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay: "Một khi phát sinh tiêu cực thì trước hết sinh viên của nhà trường sẽ không đồng ý và đấu tranh khi bằng của họ bị lẫn lộn với bằng không đảm bảo chất lượng khác”.

Xã hội cũng có những giám sát nhất định. Về phía cơ quan quản lý nhà nước chỉ làm kiểm định chất lượng. Sắp tới, vấn đề kiểm định các trường sẽ được đẩy mạnh nhất là kiểm định chương trình, kiểm định quá trình tổ chức, quản lý đào tạo và cấp bằng cho chương trình đó".

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD - ĐT đã ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học, trong đó quy định rõ ràng điều kiện được tổ chức đào tạo loại hình này, quy định về thi, cấp bằng tốt nghiệp... nhằm nâng cao chất lượng.

"Sắp tới nhà nước sẽ đẩy mạnh kiểm định chương trình đào tạo gắn với kiểm định quá trình tổ chức, quản lý đào tạo từng chương trình và việc cấp bằng cho chương trình đó. Nhưng trước tiên chúng tôi hy vọng các cơ sở giáo dục đại học sẽ cẩn trọng khi cấp bằng bởi đây là lời khẳng định về chất lượng đào tạo của nhà trường với xã hội", bà Phụng nói.

Trong giai đoạn chất lượng của loại hình giáo dục tại chức, giáo dục từ xa chưa được đảm bảo như hiện nay, việc bỏ ngỏ chất lượng cho cơ sở đào tạo hay cho sự đấu tranh có thể làm phát sinh nhiều tiêu cực. Vì thế, đây vẫn đang là một trong những đề xuất gây tranh cãi nhất tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Cấm phân biệt Đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng năm 2019

Đại biểu Quốc hội Mai Thị Ánh Tuyết 

Theo đại biểu Ánh Tuyết, để nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, ngành Giáo dục cần cân nhắc cho các trường ĐH mở rộng đào tạo hệ chính quy, giảm dần và thu hẹp hệ đào tạo Tại chức, liên thông, văn bằng 2, từ xa...

Ở một khía cạnh khác, đào tạo tại chức là một cơ hội cho những người đi làm hoặc những người bỏ lỡ giấc mơ học đại học. Do đó, việc quản lý và đào tạo hệ tại chức cần phải được siết chặt, nghiêm chỉnh để không gây ra những bất công dành cho những người học thật, thi thật, nỗ lực hết mình. Như thế mục tiêu xóa bỏ ranh giới bằng cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới phát huy hiệu quả, và những sinh viên hệ chính quy không bị mông lung với câu hỏi: “học đại học chính quy để làm gì?”


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop