Liên Thông

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh liên thông Cao đẳng Y Dược Sài Gòn từ trình độ Trung cấp Y Dược học lên trình độ Cao đẳng với thời học 15 tháng, bằng chính quy, có lớp ngoài giờ hành chính, lớp thứ 7 - Chủ nhật dành cho người vừa làm vừa học.

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop