Văn bằng 2 Cao đẳng Y

Tuyển sinh văn bằng 2 Cao Đẳng Y Sài Gòn , thời gian học 20 tháng, ngoài giờ hành chính- thứ bảy - chủ nhật. Đối tượng học là những người tốt nghiệp có bằng Cao Đẳng trở lên do các trường Cao Đẳng - Đại Học thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam cấp bằng.

Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo Kỹ thuật viên hình ảnh Y học Sài Gòn như thế nào?

Các Trường đào tạo Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh cần thay đổi phương thức đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y khoa để bắt nhịp kỷ nguyên số cho ra đời thế hệ Kỹ thuật viên hình ảnh Y học Sài Gòn...

Chi tiết

Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn học ngoài giờ hành chính

Tạo điều kiện cho sinh viên đam mê ngành Điều dưỡng có thời gian vừa học vừa làm, Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh VB2 Cao đẳng Điều dưỡng ngoài giờ hành chính.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học Sài Gòn

Là địa chỉ  đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học đạt chuẩn bộ Y tế, Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh VB2 Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học ngoài giờ hành chính

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh VB2 Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm Y học Sài Gòn

Đáp ứng nhu cầu học thêm một văn bằng ngành Xét nghiệm ngày càng cao, Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh VB2 Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm Y học Sài Gòn đào tạo ngoài giờ hành chính

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop